Szanowni Mieszkańcy gminy Zawadzkie,  przedstawiam założenia mojego programu wyborczego w kadencji 2018 - 2024
i pragnę poinformować, iż 95 % wszystkich zaplanowanych działań zostało zrealizowane.

1.  Realizacja inwestycji komunalnych oraz remonty na terenie całej gminy:

· remonty istniejących dróg i chodników oraz budowa nowych,                

· doprowadzenie do skanalizowania gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej,                                                                   

· uzbrojenie terenu pod budowę osiedla domków segmentowych nad stawem
w Zawadzkiem,

· termomodernizacja budynków użyteczności publicznej,

· remonty i budowa mieszkań komunalnych i socjalnych,

· likwidacja barier architektonicznych,

· budowa punktów selektywnej zbiórki odpadów,

·  rewitalizacja rowów melioracyjnych i drogowych.

2.        Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom gminy w zakresie pożarowym, energetycznym oraz publicznym:

· rozbudowa strażnicy OSP w Żędowicach,

· doposażenie strażaków ochotników w potrzebny sprzęt,

·  doświetlenie przejść dla pieszych,

·  wymiana źródeł światła oświetlenia ulicznego na energooszczędne (LED)

·  ograniczanie niskiej emisji poprzez dofinansowanie do pieców c.o
i termomodernizacji budynków mieszkalnych,

·  gazyfikacja gminy,

·  monitoring wizyjny gminy. 

3. Polityka Senioralna:

 • utworzenie tzw. "Centrum Seniora" przy budynku OPS,
 • uruchomienie tzw. "Telefonu pomocy" – wpieranie osób starszych, samotnych i niesamodzielnych w zakresie np.  transportu, bieżących napraw,
 • współpraca z Zespołem ds. Seniorów przy Burmistrzu.

4. Wsparcie dla młodych mieszkańców:

 • budowa placów zabaw i siłowni napowietrznych,
 • budowa miejsca do uprawiania Street Workout – u i Pumptracka oraz przebudową Skate Parku,
 • rozbudowa basenu "Letniego",
 • wzbogacenie oferty kulturalnej,
 • organizacja warsztatów muzycznych, teatralnych, itp..

5. Wsparcie młodych rodzin:

 • zapewnienie miejsc w przedszkolach i w żłobku na terenie gminy,
 • sprzedaż działek budowlanych po promocyjnych cenach,
 • wspieranie działań służących rozwojowi dzieci -  zajęcia kulturalne i sportowe
 • kontynuacja kart Rodzina 3+ i 4+,
 • pomoc w znalezieniu pracy na terenie gminy,
 • organizacja wyjazdów wakacyjnych oraz ferii zimowych dla najmłodszych.

6. Działania promocyjno - marketingowe: 

 • promocja terenów inwestycyjnych,
 • wsparcie firm miejscowych w pozyskiwaniu pracowników,
 • popularyzacja walorów turystycznych gminy,
 • rozwój turystyki weekendowej,
 • promocja gminy.